inter————accions

Tallers∨∨

Les primeres sessions de treball setmanal es centren en posar en comú els interessos dels estudiants per trobar punt d’encontre i pensar i organitzar així el curs.

Els grans temes que es proposen es vinculen a “Lo Urbano” com a marc teoric/ideologic i de posicionament sobre què entenem per ciutat, relacionant-ho també a la “teoria del caos”, la ciutat com a organisme, l’espai del dissens i l’urbanisme anarquista. Els grans temes que sorgeixen són:

Mecanismes de control urbà: Urbanístics, legislatius, control de dades, mitjans de comunicació, institucions policia, educació, deslocalització, gentrificació,…

Estratègies de desobediència: Acció directa, empoderament, ocupació, autoconstrucció, autogesió, destrucció,…

Urbanisme des de la perspectiva de gènere, classe i raça: Teoria Queer.

Ciutat Marca: Ciutat com a text, monumentalisme, “Nacionalisme, turisme, canals de comunicació i senyalètica, tematització i banalització, habitabilitat, publicitat,…

Espais d’oportunitat: Espais de contacte, intersticis, espai relacional, espais buits, 3r paisatge, sociologia, reprogramació, acupuntura urbana,…

 

Taller amb Lilian Amaral

A partir d’aquests grans temes es comença a configurar el curs, decidint convidar a impartir un primer taller a Lilian Amaral, artista brasilera que ens porta a explorar l’Hospitalet de Llobregat a través del llenguatge i el verb. Enregistrant diversos moments amb fotografia i audio, explorem formes de dissidència a partir de pensar una acció que ens defineix de forma individual i com aquesta, alhora, ens permet participar d’una acció col·lectiva.

Taller amb La Fundició

Un segon taller que s’organitza, també a l’Hospotalet de Llobregat, és amb el col·lectiu LaFundició. A partir de diversos exemples, es pensen i discuteixen diverses accions desenvolupades pel col·lectiu. A través del debat s’estableixen unes pautes i conceptes a tenir en compte a l’hora de realitzar un taller participatiu amb la comunitat local. Prenent com a exemple alguns dels projectes que presenta LaFundició, s’estableixen uns protocols i objectius pel taller que els estudiant d’Inter-Accions preparen per la mateixa ciutat al voltant del Districte Cultural que des de l’Ajuntament, s’està començant a conformar a la ciutat de l’Hospitalet.

taller_fundicio

Després del taller amb LaFundició es decideix treballar exclusivament sobre l’Hospitalet i molt concretament la controversia que genera el Districte Cultural entre els seus habitants i entitats culturals implicades. En aquest sentit, es reparteix la recerca entre el grup classe i es comença un anàlisi de diversos aspectes del fenòmen:

Campanya Visual: analisis de tota la producció visual que s’ha creat per a informar sobre l’esdeveniment de L’H-On (nom de la campanya que anuncia el nou Districte Cultural). La recerca es realitza des de el material publicitari fins a l’imatge corporativa de les empreses o consorcis que hi ha darrere de l’esdeveniment de L’H-On.

Participació: analisis crític mecanismes utilitzats per a dur a terme el “procés participatiu” de l’esdeveniment. Investigacio entorn a la opertura real cap a la ciutadania en la presa de decicions sobre les reformes previstes en l’esdeveniment.

Un dels moments intensos en la investigació és després de l’assistència a la Taula Sectorial de Cultura “Sobre el Futur Districte Cultural”, a partir de la qual Gerard Voltà i David Alejandro García, generen aquest document sobre l’acta.